ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.pl

Specjalności

Własność intelektualna: ochrona praw autorskich utworów (w tym w Internecie), ochrona baz danych, ochrona wizerunku, umowy licencyjne.

Własność przemysłowa: ochrona znaków towarowych (zobacz publikację), wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, umowy licencyjne.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji: opłaty półkowe (zobacz publikację), ochrona wzoru i wyglądu opakowań (zobacz publikację), ochrona renomy i wizerunku, sprawy z zakresu pomówień, odzyskiwanie opłat półkowych, odzyskiwanie domen internetowych przy Sądzie Arbitrażowym Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zwalczanie nieuczciwej reklamy (zobacz publikację).

Prawo konkurencji: kształtowanie umów dystrybucyjnych wertykalnych, umowy horyzontalne, postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy połączeniach i postępowaniach kontrolnych (nadużywanie pozycji dominującej), naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (zobacz publikację), zakazane porozumienia (zobacz publikację).

Prawo konsumenckie: niedozwolone wzorce umowne (zobacz publikację), nieuczciwa reklama (zobacz publikację), nieuczciwe praktyki rynkowe (zobacz publikację).

Prawo reklamy: przygotowywanie ram prawnych dla reklam i stron internetowych, zwalczanie nieuczciwych reklam, doradztwo przy reklamach porównawczych.

Gospodarcze spory sądowe: odzyskiwanie nietypowych należności (kary umowne, odszkodowania), postępowania arbitrażowe i ugodowe.

Negocjacje nietypowych umów: umowy najmu i deweloperskie znacznej wartości.