ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.pl

Prawo gospodarcze

W mojej praktyce stale zajmuje się prawem gospodarczym:

  • typowymi umowami gospodarczymi w handlu – sprzedaż, zlecenie i najem;
  • typowymi sporami gospodarczymi – płatności, umowy najmu, niewykonanie umów;
  • nietypowymi sporami gospodarczymi – np. z zakazów konkurencji, znaki towarowe, własność przemysłowa;
  • prawem autorskim;
  • prawem korporacyjnym – czyli stosunki wewnątrz spółek.