ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.pl

Prawo konkurencji

Prawo konkurencji to pokrewna dziedzina prawa do prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Pokrewna ale nie tożsama.

Prawo konkurencji należy do tzw. obszaru prawnopublicznego, w odróżnieniu od regulacji prywatnoprawnych.

Przy ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wiodącą rolę odgrywają sami przedsiębiorcy i sądy cywilne.

Przy ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, wiodącą rolę odgrywa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – stojąc na straży przestrzegania tej ustawy – choć pod kontrolą sądów (i to cywilnych a nie administracyjnych).

W mojej praktyce dochodzi do stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów najczęściej przy tzw. porozumieniach wertykalnych (producent->pośrednik->detalista->konsument) albo porozumieniach horyzontalnych (ten sam szczebel handlu).

Każdy z podmiotów na każdym etapie handlu może mieć styczność z prawem konkurencji.

W moim doświadczeniu wiedza polskich przedsiębiorców o prawie konkurencji jest niewystarczająca. Dla nawet największych przedsiębiorców poszczególne regulacje, których złamanie może zakończyć się karą do 10% obrotu przedsiębiorcy (tak, dziesięć procent), mogą okazać się zaskakujące.

Nagminnym przykładem naruszenia prawa konkurencji to stosowanie zabronionych klauzul umownych w relacjach handlowych.

Zakazy prawa konkurencji dotyczą m.in.:

  • ustalenia ceny pomiędzy przedsiębiorcami (konkurenci lub etapy handlu);
  • ustalenia/podziału kręgu klientów (konkurenci lub etapy handlu);
  • zakazy konkurencji – bardzo skomplikowane zagadnienie, ale ogólnie zakazy powyżej roku po ustaniu współpracy są zakazane.

Na zakończeniu wspomnę o tym że prawo konkurencji nie ogranicza się do regulacji polskiego prawo… ale zasadniczo sprowadza się do regulacji europejskich które zostały wprowadzone (implementowane) do prawa polskiego.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa konkurencji dla przedsiębiorców i konsumentów.