ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.pl

Oferta świadczenia pomocy prawnej

Dla przedsiębiorców:

Służę profesjonalną pomocą na rzecz przedsiębiorców w całej Polsce w sprawach dotyczących m.in:

 • czynów nieuczciwej konkurencji, w tym opłat półkowych;
 • domen internetowych czyli cybersquattingu;
 • nietypowych sporów gospodarczych i cywilnych;
 • nadużywania pozycji dominującej;
 • prawa autorskiego;
 • prawa konkurencji;
 • prawa reklamy;
 • regulaminów;
 • sporów z władzami administracyjnymi;
 • umów gospodarczych;
 • własności intelektualnej;
 • własności przemysłowej (znaki towarowe, wynalazki czyli patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i inne);

na podstawie jednorazowych zleceń lub regularnej współpracy, z różnymi wariantami wynagrodzenia dostosowanymi do potrzeb przedsiębiorców (w tym w formie ryczałtów miesięcznych).

Dla osób prywatnych:

Z przyjemnością pomagam osobom z całej Polski, w szczególności konsumentom, w sprawach dotyczących m.in.:

 • naruszenia dóbr osobistych;
 • naruszenia praw do wizerunku;
 • praw autorskich;
 • sporów z podmiotami finansowymi, w tym z bankami w sprawach dotyczących kredytów;
 • umów o zakazie konkurencji;
 • umów bankowych.